สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีการค้ำประกันใดๆ
รายได้
30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน MRR +7% ต่อปี
วงเงิน
สูงถึง 1 ล้านบาท
ระยะผ่อน
สูงสุด 5 ปี

บริการที่หลากหลายจากสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ ปี 2566


ปัจจุบันในปี 2023 นี้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารหนึ่งที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยซึ่งเป็นบริการสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่มีบริการสินเชื่อมากมายหลายแบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้ครอบคลุมกับลูกค้าทุกกลุ่มสำหรับบุคคลที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนลูกค้าที่มีอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ เป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้มีรายได้ที่ถึงแม้จะไม่ผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารก็สามารถขอกู้ได้เช่น “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money”โดยแต่ละสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลัก

ทรัพย์ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปเป็นสินเชื่อผ่านง่ายที่บางแบบก็สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์อย่างเช่น “กรุงไทยใจป้ำ” หรือสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์บางประเภทก็ให้วงเงินสูงถึง 15 เท่าของเงินเดือนได้แก่ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ”ที่ให้บริการแก่ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชนที่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย


รายละเอียดขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยใจป้ำ


ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างของสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์มาให้เห็นรายละเอียด

ของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ได้แก่สินเชื่อ “กรุงไทยใจป้ำ” เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำหรือผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปที่ถึงแม้จะไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถกู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันหรือต้องใช้คนค้ำประกันที่ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนถ้าเป็นบุคคลทั่วไปมีรายได้ประจำขอกู้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ประเภทนี้จะอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรุงไทยอยู่ที่ 20% ต่อปีและถ้าเป็นกรณีของผู้ประกอบการร้านรายย่อยทั่วไปสมัครสินเชื่อกรุงไทยจะอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิและไม่เกิน 500,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ที่ 22% ต่อปีสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์วิธีขอสินเชื่อให้ผ่านต้องทำอย่างไร


สำหรับการกู้เงินไม่มีหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำนี้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ประเภทนี้ไว้ว่าต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำหรือเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปโดยต้องเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ให้ครบได้แก่ ถ้าเป็นผู้มีรายได้ก็ต้องมี Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือนและสลิปเงินเดือนล่าสุดส่วนถ้าเป็นร้านค้าก็ต้องมี Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ส่วนวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านก็ควรขอวงเงินสินเชื่อให้พอดีกับความสามารถในการชำระค่างวดของตนเองและต้องไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่นหลายที่จนไม่มีเงินเหลือพอชำระค่างวดของสินเชื่อได้ ส่วนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์กรุงไทยใจป้ำนี้สามารถสมัครผ่านแอป Krungthai NEXT ทำให้ไม่ต้องห่วงว่าสินเชื่ออนุมัติแล้วกี่วันได้เงินเพราะสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยผ่านทางแอปได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อล่าสุด พร้อมให้ท่านเบิกถอนวงเงินได้ตลอดเวลา
รายได้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ที่อิออนทุกสาขาทั่วไทย
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
Scroll to Top