scb my travel

scb my travel

scb my travel บริการบัตรของไทยพาณิชย์ที่ตอบโจทย์สายท่องเที่ยว
รายได้
35,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงถึง 5 เท่าของรายได้
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด

บัตรเครดิต scb my travel รับความคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่ถือบัตรเครดิต scb my travel หรือบัตรเครดิต cardx my travel จะได้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่ชำระค่าโดยสารทางอากาศผ่านบัตรเครดิต scb my travel ในวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยจะให้ความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาทไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วย บัตรเครดิต cardx my travel หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในต่างประเทศจะคุ้มครองวงเงินสูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง กรณีเป็นโควิด19 จะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 20% ผู้ที่ถือบัตรเครดิต scb my travel หากเกิดการบาดเจ็บหรืออาหารเป็นพิษในประเทศจะคุ้มครองวงเงินสูงสุด 12,000 บาทต่อครั้ง

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต scb my travel

หลายคนที่มีความสนใจต้องการจะสมัครบัตรเครดิต scb my travel อาจจะต้องการทราบว่า ผู้สมัครบัตรเครดิต scb ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สำหรับการสมัครบัตรเครดิตท่องเที่ยว scb my travel จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่จะต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้สมัครบัตรเครดิต scb จะต้องมีรายได้ต่อเดือน 35,000 บาทขึ้นไป ส่วนการสมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปถ้ามีอายุไม่ถึง 20 ปีสามารถใช้บัตรเสริมบิดา-มารดาเท่านั้นและเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต scb my travel จะแยกเป็น 2 ประภทคือ 1. ผู้สมัครบัตรเครดิต cardx my travel ที่เป็นข้าราชการจะต้องใช้สำเนาบัตรข้าราชการให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย/พนักงานประจำจะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือใบแจ้งยอดเงินเดือนเข้า-ออก, สำเนาใบแจ้งยอดเงินของบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 2. ผู้สมัครบัตรเครดิต cardx my travel ที่เป็นเจ้าของกิจการและประกอบธุรกิจส่วนตัวจะใช้สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือห้างหุ้นส่วนออกโดยกระทรวงพาณิชย์, สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งหมดที่ทางเราได้กล่าวมาจะเป็นคุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต scb my travel ทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต scb my travel นั้นมีอะไรบ้าง

บัตรเครดิตท่องเที่ยวต่างประเทศ scb my travel ถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะการที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเราจำเป็นต้องแลกเงินสดที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อใช้ในการเดินทางซึ่งการที่เราพกเงินจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการสูญหายหรือโดนขโมยเงินได้แต่ถ้ามีบัตรเครดิต scb my travel หรือบัตรเครดิต cardx my travel จะช่วยให้ทุกการใช้จ่ายง่ายขึ้นเพียงแค่จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต scb my travel ก็สามารถทำการจ่ายเงินได้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนน เช่น ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่องเที่ยวต่างประเทศจะได้รับคะแนนสะสมซึ่งสามารถสะสมไมล์เพื่อใช้แลกคะแนนบินฟรีได้อีกด้วยและเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต scb my travel ทุก 20 บาทต่อเซลล์สลิปจะได้รับคะแนนสะสม CardX Rewards 2 คะแนน, สิทธิประโยชน์จากโรงแรม/ที่พักชั้นนำ รับส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อทำการจองห้องพักโรงแรม/รีสอร์ทในเครือครอส, ส่วนคำถามที่ว่า วงเงินบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ pantip จะได้รับสูงสุด 5 เท่าของรายได้ผู้สมัครบัตรเครดิต scb my travel เมื่อต้องการเงินฉุกเฉินก็สามารถเบิกเงินได้ 100% ของวงเงินภายในบัตรซึ่งจะมีขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000 บาท

 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อล่าสุด พร้อมให้ท่านเบิกถอนวงเงินได้ตลอดเวลา
รายได้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ที่อิออนทุกสาขาทั่วไทย
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
Scroll to Top